Regulamin

Regulamin Ośrodka Wczasowego „Adria” 72-344 Rewal ul. Sikorskiego 13

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do Ośrodka Wczasowego „Adria” w Rewalu. Mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełne zadowolenie z wypoczynku w naszym Ośrodku, a jednocześnie zapewnić jego sprawną organizację.

 1. Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 16:00, kończymy o godz. 10:00.
 2. Uregulowanie całkowitego kosztu pobytu nastąpi najpóźniej w dniu przyjazdu.
 3. Dokonane wpłaty na poczet pobytu, są środkami niezbędnymi, aby przygotować obiekt do przyjmowania
  Gości i w żadnym przypadku nie podlegają zwrotowi.
 4. Ilość osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających
  opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w pokoju osób nieuprawnionych koszt ich pobytu
  ponosi osoba zameldowana w pokoju.
 5. Przekazanie i zdanie pokoju następuje w obecności personelu Ośrodka.
 6. Wszelkie braki w wyposażeniu oraz usterki wynikłe w trakcie użytkowania prosimy zgłaszać na bieżąco
  personelowi Ośrodka.
 7. Uczestnicy pobytu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za przekazane mienie oraz za szkody
  wyrządzone na terenie Ośrodka. Szkody powstałe z winy osób przebywających na terenie Ośrodka rozliczane
  są na miejscu.
 8. Bezwzględnie zakazuje się przygotowywania posiłków na terenie całego Ośrodka.
 9. W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 10. Zabrania się używania dodatkowych urządzeń elektrycznych o mocy przekraczającej 400 W. Obowiązuje
  bezwzględny zakaz używania dodatkowych urządzeń grzewczych.
 11. Rozpalanie ognisk jest zabronione. Bezwzględnie zakazuje się rozpalania grilla i używania ognia otwartego
  na terenie całego Ośrodka.
 12. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach i na terenie Ośrodka przedmioty
  wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi
  w momencie opuszczania pokoju.
 13. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00.
 14. Zezwalamy na pobyt w naszym Ośrodku zwierząt domowych po wcześniejszym uiszczeniu opłaty.
  Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień swojego czworonoga, sprzątania
  nieczystości, utrzymywania ciszy oraz wyprowadzania psów wyłącznie na smyczy.
 15. Parkowanie pojazdów wyłącznie w miejscach wskazanych przez personel Ośrodka. Zabrania się wjazdu na
  teren Ośrodka bez zgody Personelu.
 16. Plac zabaw dla dzieci przeznaczony jest do korzystania wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 17. Zabrania się wynoszenia mebli i wyposażenia poza obręb pokoju i tarasu.
 18. Utrzymywanie czystości w pokojach i na przyległych tarasach należy do uczestników pobytu.
 19. Opłata za zgubiony klucz do pokoju wynosi 50 zł.
 20. Personel Ośrodka w miarę możliwości służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.
 21. Prosimy o pozostawienie pokoju w należytym porządku.

Serdecznie zapraszamy do Ośrodka Wczasowego ADRIA.